מצטייני דקן תשפ"ג (2024)

June 2024
Created Jun 6, 2024, 10:06:07 AM IDT 188 Images

מצטייני דקן תואר ראשון תשפ"ג התקיים ביום ירושלים תשפ"ד 05.06.2024